Author Topic: 5 saal ki shadi aur kawanri  (Read 380 times)

Offline endeavork

  • T. Members
  • 2 Star
  • **
  • Posts: 80
  • Reputation: +1/-1
  • Gender: Male
    • View Profile
5 saal ki shadi aur kawanri
« on: January 26, 2018, 05:30:34 pm »
5 saal shadi rahi. Dono 1 room main sote the. Phir talaq hui. Larki ne boyfriend banaya aur jab choda to us ko kawanri paya. Boli x ne kabhi nahi kiya tha. 
Haqeeqat kiya ho sakti he please help

YUM Stories

5 saal ki shadi aur kawanri
« on: January 26, 2018, 05:30:34 pm »